Mozgásfejlesztő Ovi jóga plakát

Mozgásfejlesztő
Ovi jóga

A gyermekjóga foglalkozások középpontjában a mozgás áll, ugyanakkor minden pillanatát átszövi a játékosság. Minden jógafoglalkozás felépítése egy megszokott rendben zajlik: elhelyezkedés, köszöntés, bemelegítés, a gerinc minden irányú átmozgatása, sorozatok gyakorlása pl. Napüdvözlet, helyes testtartást elősegítő gyarkolatok, állatutánzó nagymozgások, végtagszétválasztó, keresztező gyakorlatok, idegrendszer érését elősegítő gyakorlatok, gurulások, forgások, ugrások, relaxáció, légző-gyakorlatok, koncentráció-, figyelemfejlesztő gyakorlatok, nagymozgásos játékok, érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok, befejezés. A gyermekjóga órákba aktívan beépül a mozgásfejlesztés. Ez a módszer egy új lehetőséget biztosít a gyermekek kiegyensúlyozottabb, egészségesebb életéért.

Az Ovi jóga

Joga Móni törökülésben ül  öt gyermek körülülte szintén törökülésben

Az Ovi jóga órát (3-6 éves korban), úgy kell elképzelni, mint egy nagy játszóteret. Vagy egy mesekeretre vannak felfűzve a mozgásos elemek, vagy különböző jóga társasjátékokkal játszunk. Vannak lazító-hajlító gyakorlatok, figyelem, koncentráció fejlesztő gyakorlatok, feszültségoldó gyakorlatok, légző-gyarkolatok, relaxáció, érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok, önbizalom erősítő játékok, egyensúlyérzéket fejlesztő pózok.

A gyermekjóga órák célja a mozgás, ami lehetőséget kínál a mozgásfejlődésre, a játékra, a lelki feltöltődésre, a természet megismerésére, óvására. Indiában a jógik a természet rendjét megfigyelve hozták létre a jóga alapjait. Figyelték az állatok mozgását és leutánozták, így születtek meg a jóga pózok, testtartások. A gyermekek számára a jógát lefordítani így egyszerű.

 

Minden gyermekjóga órán egy komplex mozgásfejlesztés valósul meg. Ezáltal javul az egyensúly,  a testtartás – ami nagyon sok betegség előidézője, a figyelem, a magatartás, könnyebben megy a tanulás,   sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozotabb lesz a gyermek, csökken az agresszió, a félénkeknek megjön az önbizalma, jobb erőnlét és rugalmasság, oldja a szorongást, a gyerekek megtanulnak pihenni.

 

A gyerekek nagy élvezettel, örömmel gyakorlják a jóga több ezer éves módszerét.

Leggyakrabban egy megtervezett pálya várja a gyerekeket, amely az idegrendszer érését segíti elő, be vannak építve a nagy mozgások (gurulás, kúszás, mászás, nyuszi, béka stb), egyensúly fejlesztése, vagyis a vesztibuláris rendszer ingerlése, fejlesztése mind a három irányban, ezekhez különböző eszközöket is használok, feszültségoldás – boldogság hormon termelése, a testi-lelki rugalmasság fejlesztése (ugrálások, szökdelések), keresztező gyakorlatok, testvonal átlépése, végtag együttmozgásának szétválasztása (pl. terpesz zár tapssal), felső és alsó végtag mozgásának függetlenítése, majd összerendezése (mást csinál a felső végtag, mást az alsó, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, finommotorika, grafomotorika, testséma, téri tájékozódás fejlesztése, beszédközpont fejlesztése, a taktilis és proprioceptív idegrendszer fejlesztése, körfeladatokkal, részképességek fejlesztésével kombinálva jóga gyakorlatokkal,  relaxáció és játék.

Joga Móni hason fekszik és kezét és lábát kinyújtva, elemelve.

Iskolás korban életkor szerint megkülönböztetünk a kisiskolás 7-10 éves gyerekek részére és a nagy iskolás (kis tinik) 11-14 éves gyerekek részére szóló suli jóga órákat.

Ovi és suli jóga órák

Kedd

16:00 – 17:00

Ovi jóga – Zenta

17:30 – 18:30

Suli jóga – Zenta

Csütörtök

16:00 – 17:00

Ovi jóga – Zenta

17:30 – 18:30

Suli jóga – Zenta

Suli jóga

Az alap ugyan az, mint az ovi jógánál, de természetesen már nem annyira játékosan. Cél a gerinc átmozgatása, a figyelem fejlesztése, a tudatosítás. A meditációt előkészítő gyakorlatok és a relaxációt hosszabb ideig végzik.  A légzőgyakorlatok is komolyabbak. A gyermekjóga gyakorlatai segítik a gyerekek iskolai életének kiegyensúlyozott megélését.

A mai iskoláskorú gyerekek nagyon sokat ülnek  a számítógép, tévé előtt, sokat játszanak mindenféle kütyükön. A mozgásfejlesztés itt is beépül az órákba, csak már magasabb szinten.

Joga Móni törökülésben ül öt gyermek körülülte szintén törökülésben