Joga Móni nagy terpeszben a törzsét jobbra csavarta kezei széttárva tenyerek lefelé néznek a fejét jobbra fordította

A jóga

A  jóga szónak a szanszkrit nyelvben több jelentése van: egyesülés, fúzió, egybeolvadás. Hagyományos elméleti és gyakorlati rendszer, amely több ezer éve jelent meg Indiában. Napjainkig egy Patandzsali nevű indiai bölcs közvetlen gyakorlatra alapozott, rövid és tömör aforizmákból álló írásának köszönhetően maradt fenn. Ezek a “Jóga Szútrák” címen ismeretesek.

“A jóga éveket ad az életedhez,
és életet az éveidhez.”

Jóginak lenni annyi, mint Istenben élni

Joga Móni törökülésben ül a térdeire helyezte kezeit, de csak a a bal keze bal térde és a fél teste látszik

A jóga művelője a jógi

A jóga egyesülés Istennel. Mivel Isten mindenkiben ott van, a valódi jóga mindenkivel összeköt.

A jógában a törekvés az, hogy az ember fokozatos önfegyelmezéssel, érzékeinek, testi mivoltának uralma alá rendelésével, s a prána-erők tudatos felhasználásával elérje az elme megtisztulásának azt a fokát, amelyben a szamádhi állapot megvilágosodása bekövetkezik.
A jóga alapja az önuralom. A puritán, egyszerű élet elengedhetetlen a jógához. A lényege a fegyelmezettség, mind a test, mind az elme vonatkozásában. A jóga tudomány, amelyet India ősi látói (risik) tökéletesítettek, de nemcsak India, hanem az egész emberiség számára. Egzakt tudomány, az önművelés gyakorlati módszere.

Joga Móni ül egy hasonló pózban mint a törökülés csak a jobb lábát átrakta a bal combja felett a bal lába a jobb combja alatt. Kezei mellette újaival érinti a talajt. Szeme csukva.

Célja tehát az emberi lényre, a létre, a világmindenségre vonatkozó legvégső igazság közvetlen megismerése.

A jógagyakorlatok a maguk teljességében fejtik ki hatásukat, megteremtik a test, a szellem, a tudat és a lélek egyensúlyát. Ily módon segít megoldani, leküzdeni a mindennapos próbatételeket, problémákat és gondokat. A jógával közelebb jutunk önmagunk megismeréséhez, életünk értelmének és Istenhez való viszonyunknak magasabb szintű megértéséhez
Sikeres gyakorlásának alapját egy nagyon “kifinomult” belső rezonancia-jelenség képezi, amely a kitartó tudatosítás és a figyelem tökéletes összpontosítása révén lép fel és tartható fenn. A jógát csak az értheti meg, aki rendszeresen gyakorolja is, a bölcs tanítás szerint: Egy grammnyi gyakorlat annyit ér, mint tonnányi elmélet.

Jóga minden korosztálynak

minden korosztály

Jóga órák gyermekeknek

3-6 éves korosztály
7-10 éves korosztály
11-14 éves korosztály
15-18 éves korosztály

Jóga órák felnőtteknek

Felnőtt korosztály

Joga Móni előre nyújtott jobb kéz a tekintet a földre szegeződik
Joga Móni imátkozó póz, mellkép
Joga Móni a lábain ülve a bal kezét hátra teszi a háta közére a jobb kezével hátra nyúl és összekulcsolja az újjait.

A mai jógának sok változata ismert

Különböző személyiségtípusokhoz fejlesztettek ki. Indián kívül először a Hatha-jóga vált népszerűvé a 20. századi nyugati világban, ma már azonban rengeteg ága elérhető a jógaközpontokon keresztül. Nyugati adaptációjában elvesztette vallásos hátterét és inkább a testi-lelki egészség megőrzésére és helyreállítására, illetve csúcsélmények előidézésére szolgál.

 1. A jóga ésszerű gyakorlaton és filozófián alapuló tudomány.
 2. A jóga fokozatos utazás a külső világból a belsőbe és onnan egyenesen az univerzumba.
  3. Ha valóban tisztában vagyunk azzal, hogy az élet nagy céljának érdekében mit teszünk, minden cselekedetünk jógává válik.
  4. A jóga-meditációban elért tudatosság nem ugrásszerű, hanem folyamat eredménye.
  5. A jóga önuralom.
  6. A jóga az önmagunk feletti uralom elérésének fokozatos folyamata.
  7. Miután megismertük helyünket a világban, tudnunk kell, mit tegyünk azok között a körülmények között, melyekbe beleszülettünk. Erre ad választ a jóga.
  8. A jóga a legmagasabb fokú önvizsgálat/önismeret.
  9. A jóga célja, hogy tökéletes emberré válj, és azzá is tesz.
  10. A jóga transzcendencia és nem tagadás.
  11. A jóga ott kezdődik, ahol a filozófia végződik.
  12. A jógát soha nem katedráról vagy rádióállomásokon keresztül tanítják. Lélek és lélek közötti, tanítómester és tanítvány közötti kapcsolat.
  13. A türelmetlenség a mi problémánk. Gombokat nyomogató emberek vagyunk. Egy gombnyomásra meg akarjuk kapni a jóga összes áldásait.
  14. A jóga azonos a kötődésmentesség különböző fokozataival.
  15. A jóga az a módszer, melynek segítségével nem te rohansz a dolgok után, hanem a dolgok maguktól jönnek hozzád.
  16. A jóga végső soron önmagunk megismerésének művészete.